Polityka Prywatności

Przetwarzanie dane osobowych realizujemy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
Dokładamy wszelkich starań, aby dbać o Twoją prywatność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Dlatego Polityka Prywatności opisuje wszystkie niezbędne informacje o przetwarzanych danych osobowych.
Natomiast szczegółowe zasady korzystania z naszych Serwisów znajdziesz w regulaminie. W razie jakichkolwiek uwag i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem podanym w punkcie III.

§ I. Definicje

 1. Operator - Grupa Okazje Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Łodzi, 90-418 Łódź, Al. Kościuszki 23/25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-śródmieścia pod numerem KRS 0000513788, posiadająca nr NIP 7252071227 oraz nr REGON 101681944, właściciel Serwisu, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Końcowych Użytkownika.
 2. Serwis lub Serwisy - witryna lub aplikacja internetowa, pod którą Operator prowadzi serwis internetowy. Odnosi się do Porównywarki i Serwisów Partnerskich, a także wszystkich serwisów internetowych lub aplikacji prowadzonych przez Operatora w przeszłości i obecnie nawet jeśli ich domena nie jest bezpośrednio wymieniona w niniejszej polityce.
 3. Porównywarka - serwis internetowy dostępny pod adresem: www.okazje.info.pl zwany dalej Okazje.info lub Porównywarką.
 4. Serwisy partnerskie - jako serwisy partnerskie należy rozumieć serwisy internetowe dostępne pod adresami: http://www.youshop.pl, http://www.youstyle.pl, http://www.youhome.pl, http://www.rabatuj.pl, markety.okazje.info.pl.
 5. Wiarygodne Opinie - usługa ocen potransakcyjnych z której Użytkownik może skorzystać w trakcie realizacji zakupu we współpracujących Sklepach.
 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Urządzenie Końcowe - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu prowadzonego przez Operatora, np. komputer lub telefon komórkowy z przeglądarką internetową.
 8. Polityka Prywatności - niniejszy dokument.
 9. Regulamin - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisach należących do Operatora, dostępny pod adresem www.okazje.info.pl/s/regulamin.html
 10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§ II. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Okazje Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Łodzi, 90-418 Łódź, Al. Kościuszki 23/25, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 725 207 12 27 ; REGON 101681944 („Operator”).

§ III. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Operator gromadzi dane osobowe po wypełnieniu formularza kontaktowego, podczas procesu rejestracji, podczas zapisu na newsletter.
Operator będzie przetwarzał następujące dane:
Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do celów niezbędnych w celu realizacji zamówionych usług, świadczonych drogą elektroniczną.

§ IV. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu niezbędnym do realizacji zamówionych usług świadczonych drogą elektroniczną bądź z tytułu zawartej z Tobą umowy.
Twoje dane przetwarzamy w celu:

§ V. Komu przekazujemy Twoje dane?

Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych są podmioty którym Operator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Serwisu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

§ VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zapewniamy możliwość realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Realizacja Twoich praw możliwa poprzez kontakt pod adresem iod@okazje.info.pl. Twoje żądania będą realizowane w ciągu 20 dni roboczych. Do Twoich praw należą:
 1. Prawo do usunięcia danych osobowych

  Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez nas.

 2. Prawo dostępu do danych osobowych

  Masz prawo otrzymać od nas informacje o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane masz prawo do uzyskania ich do otrzymania ich kopii.

 3. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych

  Masz prawo zmodyfikować lub uzupełnić przechowywane przez nas dane osobowe.

 4. Prawo do przeniesienia danych osobowych

  Masz prawo aby zebrane przez nas dane przesłać do innego administratora danych osobowych. Masz również prawo oczekiwać, że prześlemy Twoje dane do innego administratora danych w Twoim imieniu. Prawo to obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych.

 5. Prawo do sprzeciwu

  Masz prawo wyrazić sprzeciw w sprawie przetwarzania danych.

§ VII. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy przez okres na jaki została podpisana umowa. Ponadto będziemy przechowywać Twoje dane przez okres w jakim jest możliwe dochodzenie roszczeń w związku z podpisaną z nami umową lub na inny okres, który podyktowany jest polskie prawo np. w przypadku rozliczeń podatkowych okres ten wynosi 5 lat po zakończeniu roku, w którym dokonywana była transakcja.
Operator jest zobligowany do zachowania dokumentacji do celów dowodowych, które mogą być niezbędne dla przeprowadzenia kontroli przez organy publiczne.

§ VIII. W jaki sposób możesz korzystać z przysługujących Tobie praw?

W celu realizacji uprawnień prosimy o przesłanie informacji na adres e-maila: iod@okazje.info.pl, Operator w ciągu 20 dni roboczych zrealizuje przysługujące Użytkownikowi prawa.
W razie jakichkolwiek innych, dodatkowych pytań możesz z nami nawiązać kontakt na dwa dodatkowe sposoby:
 1. Pod adresem e-mail kontakt@okazje.info.pl
 2. Poprzez dedykowany formularz kontaktowy dostępny pod adresem grupa.okazje.info.pl/kontakt.html
Dołącz do nas
i zacznij zarabiać jeszcze więcej
i dołącz do skutecznych programów sprzedażowych
No-cache: 0,0607 s. (app-okazje-4_9.1dlasklepow)